Veri koruma düzenlemeleri

 • Home
 • Veri koruma düzenlemeleri
Shape Image One

Veri koruma düzenlemeleri

Kişisel veriler (bundan sonra çoğunlukla “veriler” olarak anılacaktır) tarafımızdan yalnızca gerekli olduğu ölçüde ve içeriği ve burada sunulan hizmetler de dahil olmak üzere işlevsel ve kullanıcı dostu bir web sitesi sağlamak amacıyla işlenir.

2016/679 sayılı Tüzüğün (AB) 4(1) Maddesine göre, yani Genel Veri Koruma Tüzüğü (bundan böyle “GDPR” olarak anılacaktır), “işleme”, toplama, kayıt, düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanma, iletim yoluyla ifşa etme, yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha gibi otomatik yollarla olsun veya olmasın kişisel veriler veya kişisel veri kümeleri üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlemler dizisi anlamına gelir.

Aşağıdaki veri koruma beyanı ile, tek başımıza veya başkalarıyla birlikte işleme amaçlarına ve araçlarına karar verdiğimiz ölçüde, kişisel verilerin işlenmesinin türü, kapsamı, amacı, süresi ve yasal dayanağı hakkında sizi özellikle bilgilendiriyoruz. Ayrıca, üçüncü taraflar verileri kendi sorumlulukları altında işledikleri sürece, optimizasyon amacıyla ve kullanım kalitesini artırmak için kullandığımız üçüncü taraf bileşenleri hakkında sizi aşağıda bilgilendireceğiz.

Gizlilik politikamız aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:

 1. Kontrolör olarak bizim hakkımızda bilgiler
  II Kullanıcıların ve veri sahiplerinin hakları
  III. Veri işleme hakkında bilgi
 2. Informationen über uns als Kontrolleure

Bu web sitesinin veri koruma yasası açısından sorumlu sağlayıcısı

Dil okulu NOVA
Ste.-Foy-Straße 27
65549 Limburg an der Lahn
Deutschland
E-Mail: info@sprachschule-nova.de

 1. Kullanıcıların ve veri sahiplerinin hakları

Aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanan veri işleme ile ilgili olarak, kullanıcılar ve veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir

 • Kendileriyle ilgili verilerin işlenip işlenmediğine dair teyit alma, işlenen veriler hakkında bilgi alma, veri işleme hakkında daha fazla bilgi alma ve verilerin kopyalarını alma (bkz. ayrıca GDPR Madde 15);
 • Yanlış veya eksik verilerin düzeltilmesi veya tamamlanması (ayrıca bkz. GDPR Madde 16);
 • kendileriyle ilgili verilerin derhal silinmesini (ayrıca bkz. GDPR Madde 17) veya alternatif olarak, Madde 17 paragrafı uyarınca işlemeye devam edildiği sürece. 3 GDPR, Madde 18 GDPR uyarınca işlemenin kısıtlanması;
 • kendileri ile ilgili ve kendileri tarafından sağlanan verileri almak ve bu verileri diğer sağlayıcılara/kontrolörlere aktarmak (ayrıca bkz. GDPR Madde 20);
 • Kendileriyle ilgili verilerin sağlayıcı tarafından veri koruma düzenlemelerine aykırı olarak işlendiğini düşünmeleri halinde denetim makamına şikayette bulunma hakkı (ayrıca bkz. GDPR Madde 77).

Buna ek olarak, sağlayıcı, verilerin sağlayıcı tarafından ifşa edildiği tüm alıcıları, GDPR Madde 16, 17 paragraf 1 lit. a uyarınca gerekli olan verilerin düzeltilmesi veya silinmesi veya işlemenin kısıtlanması konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür. 1, 18 GDPR gerçekleşir. Ancak, bu bildirim imkansızsa veya orantısız bir çaba gerektiriyorsa bu yükümlülük geçerli değildir. Buna rağmen, kullanıcının bu alıcılar hakkında bilgi alma hakkı vardır.

Kullanıcılar ve veri sahipleri, verilerin sağlayıcı tarafından GDPR Madde 6 paragraf 1’e uygun olarak işlenmesi koşuluyla, GDPR Madde 21 uyarınca kendileriyle ilgili verilerin gelecekte işlenmesine itiraz etme hakkına da sahiptir. 1 litre. f) GDPR işlenmektedir. Özellikle, doğrudan reklam amacıyla veri işlemeye itiraz edilmesine izin verilmektedir.

III. Veri işleme hakkında bilgi

Web sitemizi kullanırken işlenen verileriniz, saklama amacı artık geçerli olmadığında, verilerin silinmesi herhangi bir yasal saklama yükümlülüğü ile çelişmediğinde ve aşağıda bireysel işleme prosedürleri hakkında başka bir bilgi verilmediğinde silinecek veya engellenecektir.

Sunucu verileri

Teknik nedenlerden dolayı, özellikle güvenli ve istikrarlı bir İnternet varlığı sağlamak için, veriler İnternet tarayıcınız aracılığıyla bize veya web alanı sağlayıcımıza iletilir. Bu sözde sunucu günlük dosyaları ile, diğer şeylerin yanı sıra, İnternet tarayıcınızın türü ve sürümü, işletim sistemi, İnternet varlığımıza geçiş yaptığınız web sitesi (yönlendiren URL), İnternet varlığımızın ziyaret ettiğiniz web sitesi (siteleri), ilgili erişimin tarihi ve saati ve İnternet varlığımızın kullanımının gerçekleştiği İnternet bağlantısının IP adresi toplanır.

Bu şekilde toplanan veriler geçici olarak saklanır, ancak sizden alınan diğer verilerle birlikte saklanmaz.

Bu depolama, Madde 6 paragrafının yasal temelinde gerçekleşir. 1 litre. f) GDPR. Meşru menfaatimiz, web sitemizin iyileştirilmesi, istikrarı, işlevselliği ve güvenliğidir.

Kanıt amacıyla daha fazla saklama gerekmediği sürece veriler en geç yedi gün sonra silinecektir. Aksi takdirde, olay nihai olarak açıklığa kavuşturulana kadar veriler tamamen veya kısmen silinmekten muaf tutulacaktır.

Çerezler

 1. a) Oturum çerezleri/session cookies

Web sitemizde sözde çerezler kullanıyoruz. Çerezler, kullandığınız İnternet tarayıcısı tarafından son cihazınıza yerleştirilen ve saklanan küçük metin dosyaları veya diğer depolama teknolojileridir. Bu çerezler, tarayıcınız veya konum verileriniz veya IP adresiniz gibi sizden gelen belirli bilgileri bireysel bir ölçüde işler.

Bu işlem web sitemizi daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale getirir, çünkü örn. web sitemizi farklı dillerde görüntülememizi veya bir alışveriş sepeti işlevi sunmamızı sağlar.

Bu çerezler sözleşmenin başlatılması veya sözleşmenin yerine getirilmesi için verileri işlediği sürece, bu işlemenin yasal dayanağı GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. b.)’dir.

İşleme bir sözleşme başlatmaya veya yerine getirmeye hizmet etmiyorsa, meşru menfaatimiz web sitemizin işlevselliğini iyileştirmektir. Bu durumda yasal dayanak Madde 6 paragrafıdır. 1 litre. f) GDPR.

Bu oturum çerezleri, İnternet tarayıcınızı kapattığınızda silinir.

 1. b) Üçüncü taraf çerezleri

Web sitemiz ayrıca reklam, analiz veya web sitemizin işlevleri amacıyla birlikte çalıştığımız ortak şirketlerin çerezlerini de kullanabilir.

Özellikle bu tür üçüncü taraf çerezlerin işlenme amaçları ve yasal dayanağı olmak üzere ayrıntılar için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın.

 1. c) Eliminasyon olasılığı

İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlerin yüklenmesini önleyebilir veya kısıtlayabilirsiniz. Daha önce kaydedilmiş olan çerezleri de istediğiniz zaman silebilirsiniz. Ancak, bunun için gereken adımlar ve önlemler kullandığınız İnternet tarayıcısına bağlıdır. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen İnternet tarayıcınızın yardım işlevini veya belgelerini kullanın ya da üreticisine veya desteğine başvurun. Ancak Flash çerezler söz konusu olduğunda, tarayıcı ayarları aracılığıyla işleme engellenemez. Bunun yerine, Flash oynatıcınızın ayarlarını değiştirmeniz gerekir. Bunun için gereken adımlar ve önlemler de kullandığınız Flash oynatıcısına bağlıdır. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Flash oynatıcınızın yardım işlevini veya belgelerini kullanın ya da üreticiyle veya kullanıcı desteğiyle iletişime geçin.

Bununla birlikte, çerezlerin yüklenmesini engeller veya kısıtlarsanız, bu, web sitemizin tüm işlevlerinin tam olarak kullanılamayacağı anlamına gelebilir.

İletişim soruları / iletişim seçeneği

İletişim formu veya e-posta yoluyla bizimle iletişime geçerseniz, sağladığınız veriler talebinizi işleme koymak için kullanılacaktır. Bu verilerin sağlanması, talebinizin işlenmesi ve yanıtlanması için gereklidir – bu veriler olmadan talebinizi yanıtlayamayız veya yalnızca sınırlı ölçüde yanıtlayabiliriz.

Bu işlemenin yasal dayanağı Madde 6 paragrafıdır. 1 litre. b) DSGVO.

Sorunuz kesin olarak yanıtlandıysa ve silme işlemi herhangi bir yasal saklama yükümlülüğüyle çelişmiyorsa verileriniz silinecektir, örn. herhangi bir müteakip sözleşme işlemi durumunda.

YouTube

Şirketimizi ve hizmetlerimizi tanıtmak ve müşterilerimizle / potansiyel müşterilerimizle iletişim kurmak için YouTube’da çevrimiçi bir varlık sürdürüyoruz. YouTube, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ABD’nin bir yan kuruluşu olan Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’nın bir hizmetidir.

Bu bağlamda, kullanıcı verilerinin Avrupa Birliği dışında, özellikle de ABD’de işlenme olasılığı bulunduğunu belirtmek isteriz. Bu durum, örneğin kullanıcı verilerine daha sonra erişimin daha zor hale gelmesi nedeniyle kullanıcılar için risklerin artmasına neden olabilir. Ayrıca bu kullanıcı verilerine erişimimiz yoktur. Erişim seçeneği yalnızca YouTube’a aittir.

YouTube’un gizlilik politikasını şu adreste bulabilirsiniz

https://policies.google.com/privacy

Google Analytics

Web sitemizde Google Analytics kullanıyoruz. Dies ist ein Webanalysedienst, der von Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, im Folgenden als “Google” bezeichnet, bereitgestellt wird.

Google Analytics hizmeti, web sitemizin kullanım davranışını analiz etmek için kullanılır. Yasal dayanak Madde 6 paragrafıdır. 1 litre. f) GDPR. Meşru menfaatimiz, web sitemizin analizi, optimizasyonu ve ekonomik olarak işletilmesinde yatmaktadır.

Kullanım ve kullanıcıyla ilgili bilgiler, örneğin IP adresi, konum, zaman veya web sitemize yapılan ziyaretlerin sıklığı ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Ancak, Google Analytics’i sözde anonimleştirme işleviyle kullanıyoruz. Bu işlev, Google’ın IP adresini AB veya AEA içinde kısaltmasına olanak tanır.

Bu şekilde toplanan veriler, Google tarafından bize web sitemize yapılan ziyaretin ve buradaki kullanım faaliyetlerinin bir değerlendirmesini sağlamak için kullanılır. Bu veriler, web sitemizin kullanımı ve İnternet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için de kullanılabilir.

Google, IP adresinizi başka herhangi bir veriyle ilişkilendirmeyeceğini belirtmektedir. Buna ek olarak, Google

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Sizin için daha fazla veri koruma bilgisi, örn. Ayrıca verilerin kullanımını önleme seçenekleri konusunda da.

Google ayrıca şunları da sunar

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Bu konuda daha fazla bilgi ile birlikte sözde devre dışı bırakma eklentisi. Bu eklenti en yaygın İnternet tarayıcılarına yüklenebilir ve web sitemizi ziyaret ettiğinizde Google’ın topladığı veriler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlar. Eklenti, Google Analytics’in JavaScript’ine (ga.js) web sitemize yapılan ziyaretlerle ilgili bilgilerin Google Analytics’e iletilmemesi gerektiğini bildirir. Ancak bu, bilgilerin bize veya diğer web analiz hizmetlerine iletilmesini engellemez. Elbette, bu gizlilik politikasında başka web analiz hizmetleri kullanıp kullanmadığımızı ve hangilerini kullandığımızı da öğrenebilirsiniz.

Google Haritalar

Konumumuzu göstermek ve yol tarifi sağlamak için web sitemizde Google Haritalar’ı kullanıyoruz. Bu, bundan böyle “Google” olarak anılacak olan Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda tarafından sağlanan bir hizmettir.

Web sitemizde belirli yazı tiplerinin görüntülenmesini sağlamak için, web sitemize erişildiğinde ABD’deki Google sunucusuna bir bağlantı kurulur.

Web sitemize entegre edilmiş Google Haritalar bileşenini çağırırsanız, Google, İnternet tarayıcınız aracılığıyla son cihazınıza bir çerez kaydeder. Kullanıcı ayarlarınız ve verileriniz, konumumuzu görüntülemek ve yol tarifleri oluşturmak için işlenir. Google’ın ABD’deki sunucuları kullanma olasılığını göz ardı edemeyiz.

Yasal dayanak Madde 6 paragrafıdır. 1 litre. f) GDPR. Meşru menfaatimiz, web sitemizin işlevselliğini optimize etmektir.

Google’a yapılan bu bağlantı, Google’ın sorunuzun hangi web sitesinden gönderildiğini ve yönlendirmelerin hangi IP adresine gönderileceğini belirlemesini sağlar.

Bu işlemeyi kabul etmiyorsanız, İnternet tarayıcınızda uygun ayarları yaparak çerezlerin yüklenmesini önleme seçeneğiniz vardır. Bununla ilgili ayrıntılar yukarıda “Çerezler” başlığı altında bulunabilir.

Ayrıca, Google Haritalar’ın kullanımı ve Google Haritalar aracılığıyla elde edilen bilgiler, Google Kullanım Koşulları https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de ve Google Haritalar için Hüküm ve Koşullar https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html’a tabidir.

Buna ek olarak, Google ayrıca şunları da sunar

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

daha fazla bilgi için.

Google Yazı Tipleri

Web sitemizde harici yazı tiplerini görüntülemek için Google Fonts kullanıyoruz. Bu, bundan böyle “Google” olarak anılacak olan Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda tarafından sağlanan bir hizmettir.

Web sitemizde belirli yazı tiplerinin görüntülenmesini sağlamak için, web sitemize erişildiğinde ABD’deki Google sunucusuna bir bağlantı kurulur.

Yasal dayanak Madde 6 paragrafıdır. 1 litre. f) GDPR. Meşru menfaatimiz, web sitemizin optimizasyonu ve ekonomik olarak işletilmesinde yatmaktadır.

Web sitemize eriştiğinizde Google ile kurulan bağlantı, Google’ın sorunuzun hangi web sitesinden gönderildiğini ve yazı tipinin görüntülenmesinin hangi IP adresine iletileceğini belirlemesini sağlar.

Google’ın sunduğu teklifler

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

özellikle verilerin kullanımının engellenmesine yönelik seçenekler hakkında daha fazla bilgi.

Weiß & Partner hukuk bürosunun örnek veri koruma beyanı

Module

Modul

Daten

Samen

Modul 1 (A1.1) 18.04.2023 - 24.05.2023 12:30 - 16:30
Modul 2 (A1.2) 25.05.2023 - 29.06.2023 12:30 - 16:30
Modul 3 (A2.1) 03.07.2023 - 07.09.2023 12:30 - 16:30
Modul 4 (A2.2) 11.09.2023 - 18.10.2023 12:30 - 16:30
Modul 5 (B1.1) 19.10.2023 - 29.11.2023 12:30 - 16:30
Modul 6 (B1.2) 30.11.2023 - 17.01.2024 12:30 - 16:30
Modul 7 18.01.2024 - 21.02.2024 12:30 - 16:30
Modul 8 22.02.2024 - 27.03.2024 12:30 - 16:30
Modul 9 28.03.2024 - 02.05.2024 12:30 - 16:30
Orientierungskurs (100) 06.05.2024 - 06.06.2024 12:30 - 16:30

Module

Modul

Daten

Samen

Modul 1 (A1.1) 12.03.2024 - 08.04.2024 12:30 - 16:30
Modul 2 (A1.2) 09.04.2024 - 07.05.2024 12:30 - 16:30
Modul 3 (A2.1) 08.05.2024 - 04.06.2024 12:30 - 16:30
Modul 4 (A2.2) 05.06.2024 - 02.07.2024 12:30 - 16:30
Modul 5 (B1.1) 03.07.2024 - 30.07.2024 12:30 - 16:30
Modul 6 (B1.2) 31.07.2024 - 27.08.2024 12:30 - 16:30
Modul 7 25.08.2023 - 21.09.2023 12:30 - 16:30
Modul 8 22.09.2023 - 30.10.2023 12:30 - 16:30
Modul 9 31.10.2023 - 27.11.2023 12:30 - 16:30
Orientierungskurs (100) 28.11.2023 - 08.01.2024 12:30 - 16:30

Module

Modul

Daten

Samen

Modul 1 (A1.1) 16.11.2023 - 20.12.2023 17:00 - 21:00
Modul 2 (A1.2) 21.12.2023 - 07.02.2024 17:00 - 21:00
Modul 3 (A2.1) 08.02.2024 - 13.03.2024 17:00 - 21:00
Modul 4 (A2.2) 14.03.2024 - 17.04.2024 17:00 - 21:00
Modul 5 (B1.1) 18.04.2024 - 23.05.2024 17:00 - 21:00
Modul 6 (B1.2) 27.05.2024 - 27.06.2024 17:00 - 21:00
Modul 7 01.07.2024 - 01.08.2024 17:00 - 21:00
Modul 8 05.08.2024 - 05.09.2024 17:00 - 21:00
Modul 9 09.09.2024 - 10.10.2024 17:00 - 21:00
Orientierungskurs (100) 14.10.2024 - 14.11.2024 17:00 - 21:00

Module

Modul

Daten

Samen

Modul 1 (A1.1) 09.01.2024 - 05.02.2024 12:30 - 16:30
Modul 2 (A1.2) 06.02.2024 - 04.03.2024 12:30 - 16:30
Modul 3 (A2.1) 05.03.2024 - 01.04.2024 12:30 - 16:30
Modul 4 (A2.2) 02.04.2024 - 29.04.2024 12:30 - 16:30
Modul 5 (B1.1) 30.04.2024 - 28.05.2024 12:30 - 16:30
Modul 6 (B1.2) 29.05.2024 - 25.06.2024 12:30 - 16:30
Modul 7 26.06.2024 - 23.07.2024 12:30 - 16:30
Modul 8 24.07.2024 - 20.08.2024 12:30 - 16:30
Modul 9 21.08.2024 - 17.09.2024 12:30 - 16:30
Orientierungskurs (100) 18.09.2024 - 15.10.2024 12:30 - 16:30

Module

Modul

Daten

Samen

Modul 1 (A1.1) 20.11.2023 - 15.12.2023 08:15 - 12:15
Modul 2 (A1.2) 18.12.2023 - 26.01.2024 08:15 - 12:15
Modul 3 (A2.1) 29.01.2024 - 23.02.2024 08:15 - 12:15
Modul 4 (A2.2) 26.02.2024 - 22.03.2024 08:15 - 12:15
Modul 5 (B1.1) 25.03.2024 - 19.04.2024 08:15 - 12:15
Modul 6 (B1.2) 22.04.2024 - 20.05.2024 08:15 - 12:15
Modul 7 21.05.2024 - 17.06.2024 08:15 - 12:15
Modul 8 18.06.2024 - 15.07.2024 08:15 - 12:15
Modul 9 16.07.2024 - 12.08.2024 08:15 - 12:15
Orientierungskurs (100) 13.08.2024 - 09.09.2024 08:15 - 12:15

Module

Modul

Daten

Samen

Modul 1 (A1.1) 02.05.2023 - 16.06.2023 12:00 - 16:00
Modul 2 (A1.2) 19.06.2023 - 17.07.2023 12:00 - 16:00
Modul 3 (A2.1) 18.07.2023 - 07.09.2023 12:00 - 16:00
Modul 4 (A2.2) 08.09.2023 - 06.10.2023 12:00 - 16:00
Modul 5 (B1.1) 13.10.2023 - 16.11.2023 12:00 - 16:00
Modul 6 (B1.2) 17.11.2023 - 14.12.2023 12:00 - 16:00
Orientierungskurs (100) 15.12.2023 - 25.01.2024 12:00 - 16:00

Module

Modul

Daten

Samen

Modul 1 (A1.1) 12.03.2024 - 08.04.2024 08:15 - 12:15
Modul 2 (A1.2) 09.04.2024 - 07.05.2024 08:15 - 12:15
Modul 3 (A2.1) 08.05.2024 - 04.06.2024 08:15 - 12:15
Modul 4 (A2.2) 05.06.2024 - 02.07.2024 08:15 - 12:15
Modul 5 (B1.1) 03.07.2024 - 30.07.2024 08:15 - 12:15
Modul 6 (B1.2) 31.07.2024 - 27.08.2024 08:15 - 12:15
Orientierungskurs (100) 28.08.2024 - 24.09.2024 08:15 - 12:15

Module

Modul

Daten

Samen

Modul 1 (A1.1) 01.02.2024 - 06.03.2024 12:00 - 16:00
Modul 2 (A1.2) 07.03.2024 - 10.04.2024 12:00 - 16:00
Modul 3 (A2.1) 11.04.2024 - 16.05.2024 12:00 - 16:00
Modul 4 (A2.2) 17.05.2024 - 20.06.2024 12:00 - 16:00
Modul 5 (B1.1) 21.06.2024 - 25.07.2024 12:00 - 16:00
Modul 6 (B1.2) 26.07.2024 - 29.08.2024 12:00 - 16:00
Orientierungskurs (100) 30.08.2024 - 03.10.2024 12:00 - 16:00

Module

Modul

Daten

Samen

Modul 1 (A1.1) 20.11.2023 - 21.12.2023 17:00 - 21:00
Modul 2 (A1.2) 08.01.2024 - 08.02.2024 17:00 - 21:00
Modul 3 (A2.1) 12.02.2024 - 14.03.2024 17:00 - 21:00
Modul 4 (A2.2) 18.03.2024 - 18.04.2024 17:00 - 21:00
Modul 5 (B1.1) 22.04.2024 - 27.05.2024 17:00 - 21:00
Modul 6 (B1.2) 28.05.2024 - 01.07.2024 17:00 - 21:00
Orientierungskurs (100) 02.07.2024 - 05.08.2024 17:00 - 21:00

Module

Modul

Daten

Samen

Modul 1 (A1.1) 13.12.2023 - 23.01.2024 08:15 - 12:15
Modul 2 (A1.2) 24.01.2024 - 20.02.2024 08:15 - 12:15
Modul 3 (A2.1) 21.02.2024 - 19.03.2024 08:15 - 12:15
Modul 4 (A2.2) 20.03.2024 - 16.04.2024 08:15 - 12:15
Modul 5 (B1.1) 17.04.2024 - 15.05.2024 08:15 - 12:15
Modul 6 (B1.2) 16.05.2024 - 12.06.2024 08:15 - 12:15
Orientierungskurs (100) 13.06.2024 - 10.07.2024 08:15 - 12:15

Module

Modul

Daten

Samen

Modul 1 (A1.1) 02.05.2023 - 16.06.2023 17:00 - 21:00
Modul 2 (A1.2) 19.06.2023 - 17.07.2023 17:00 - 21:00
Modul 3 (A2.1) 18.07.2023 - 07.09.2023 17:00 - 21:00
Modul 4 (A2.2) 08.09.2023 - 06.10.2023 17:00 - 21:00
Modul 5 (B1.1) 13.10.2023 - 16.11.2023 17:00 - 21:00
Modul 6 (B1.2) 17.11.2023 - 14.12.2023 17:00 - 21:00
Orientierungskurs (100) 05.10.2023 - 15.11.2023 17:00 - 21:00

Module

Modul

Daten

Samen

Modul 1 (A1.1) 24.04.2023 - 31.05.2023 17:00 - 21:00
Modul 2 (A1.2) 01.06.2023 - 06.07.2023 17:00 - 21:00
Modul 3 (A2.1) 10.07.2023 - 31.08.2023 17:00 - 21:00
Modul 4 (A2.2) 04.09.2023 - 09.10.2023 17:00 - 21:00
Modul 5 (B1.1) 10.10.2023 - 20.11.2023 17:00 - 21:00
Modul 6 (B1.2) 21.11.2023 - 08.01.2024 17:00 - 21:00
Orientierungskurs (100) 09.01.2024 - 12.02.2024 17:00 - 21:00

Module

Modul

Daten

Samen

Modul 1 (A1.1) 28.08.2023 - 28.09.2023 17:00 - 21:00
Modul 2 (A1.2) 02.10.2023 - 13.11.2023 17:00 - 21:00
Modul 3 (A2.1) 14.11.2023 - 18.12.2023 17:00 - 21:00
Modul 4 (A2.2) 19.12.2023 - 05.02.2024 17:00 - 21:00
Modul 5 (B1.1) 06.02.2024 - 11.03.2024 17:00 - 21:00
Modul 6 (B1.2) 12.03.2024 - 15.04.2024 17:00 - 21:00
Orientierungskurs (100) 16.04.2024 - 21.05.2024 17:00 - 21:00

Module

Kursabchnitt Modulbeginn Modulende Mo Di Mi

Do

Fr

Modul 1 29.11.2022 09.01.2023

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R3

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R3

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R3

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R3

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R3

Modul 2 10.01.2023 06.02.2023

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R3

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R3

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R3

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R3

 

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R3

Modul 3 07.02.2023  06.03.2023

08:15 - 12:15

Frau Bisserka Neykova- Ianakieva

Raum R6

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R6

08:15 - 12:15

Frau Joanna Bucznska

Raum R6

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R6

 

 

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R6

Modul 4 07.03.2023  03.04.2023

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R3

08:15 - 12:15

Frau Mirena Höger

Raum R3

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R3

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R3

 

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R3

Modul 5 04.04.2023 10.05.2023

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R5

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R5

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R5

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R5

 

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R5

Modul 6 11.05.2023 13.06.2023

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R5

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R5

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R5

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R5

 

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R5

 Modul 7 14.06.2023   11.07.2023  

08:15 - 12:15

Frau Mirena Höger

Raum R5

 

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R5

 

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R5

 

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R5

 

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R5

Modul 8 18.07.2023  11.09.2023

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R5

 

08:15 - 12:15

Frau Mirena Höger

Raum R5

 

08:15 - 12:15

Frau Aida Dudic

Raum R5

 

08:15 - 12:15

Frau Mirena Höger

Raum R5

 

08:15 - 12:15

Frau Mirena Höger

Raum R5

 Modul 9 12.09.2023   13.10.2023  

08:15 - 12:15

Frau Aida Dudic

Raum R5

 

08:15 - 12:15

Frau Aida Dudic

Raum R5

08:15 - 12:15

Frau Mirena Höger

Raum R5

 

08:15 - 12:15

Frau Mirena Höger

Raum R5

 

08:15 - 12:15

Frau Mirena Höger

Raum R5

 Orientierungskurs (100) 16.10.2023   17.11.2023  

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R5

 

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R5

 

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R5

 

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R5

 

08:15 - 12:15

Herr Sascha Bleutgen

Raum R5